Formuláře

Nenašli jste hledaný vzor smlouvy, máte nápad nebo otázku?


Zadejte email:Do políčka dole opíšte kód z výše uvedeného obrázku


Vzor Zdarma do 5-7 pracovních dnů

Zavolejte na Tel.č. 725 069 162 (PO do PÁ od 9:00 do 16:00)
a zcela ZDARMA Vám vypracujeme vzor dokumentu na míru vašeho řešení.

Naše statistiky

Celkové návštěvy: 12 415 020

Dnes: 1 230

Počet zobrazených vzorů: 4 696 289

Počet stažených vzorů: 1 244 062

Vzory smluv ke stažení zdarma.

Kupní smlouva o prodeji automobilu

Alternativní název: Prodej automobilu

Popis: V tomto vzoru naleznete jak sepsat smlouvu o prodeji automobilu a jak sepsat podmínky o zaplacení

zdarma
vloženo 28.listopadu 2009 20:34 | zobrazeno: 72 189x | staženo: 27 314x
Zpět
-- -- -- Začátek vzoru smlouvy -- -- --
Prodej automobilu

Prodávající:

Lukáš Prosil

Jarní 65, 284 01 Kutná Hora
r.č. 123456/0987

Kupující:

Petr Starý

Fučíkova 45, 285 01 Čáslav
r.č 234567/0876

Věc:

Kupní smlouva

Čl. 1

1.1

Prodávající je výlučným vlastníkem osobního automobilu Škoda Fabia, r.v. 2002, RZ: 2S2 2222, VIN:TMB1234567890BNCH. Kompletní informace o vozidle, včetně výbavy, jsou uvedeny v technické příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. 2

2.1

Tímto Lukáš Prosil prodává, v Čl. 1.1 popsaný, osobní automobil do vlastnictví Petru Starému a ten ho do svého vlastnictví kupuje za dohodnutou kupní cenu 120 000,- Kč (slovy =stodvacettisíc= korun českých), splatnou při podpisu této smlouvy.

2.2

Zaplacením kupní ceny se Petr Starý stává výhradním vlastníkem předmětného vozidla.

Čl. 3

3.1

Prodávající prohlašuje, že shora uvedený osobní automobil je úměrně ke svému stáří v pořádku, nic nebrání jeho bezvadnému užívání a že záměrně nezamlčel jakoukoli skutečnost o jeho stavu, která by tomu bránila.

3.2

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu vozidlo ve stavu a výbavě, jak je uvedeno v technické příloze této smlouvy, spolu se všemi náležitými dokumenty nezbytnými pro jeho užívání a provoz, návodem, servisní knihou a záručním listem.

3.3

Kupující výslovně potvrzuje převzetí prodávaného vozidla a jeho technické přílohy při podpisu této smlouvy a prohlašuje, že se řádně seznámil s jeho stavem a souhlasí jak s obsahem technické přílohy, tak s prohlášením prodávajícího.

Čl. 4

4.1

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí ujednáními této smlouvy a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Čl. 5

5.1

Účastníci si smlouvu přečetli, je projevem jejich svobodné vůle, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Kutné Hoře dne 1. 2. 2009

____________________
Lukáš Prosil

____________________
Petr Starý

-- -- -- Konec vzoru smlouvy -- -- --
Prodej automobilu
Stáhnout vzor Zpět nahoru

Legenda:

  Námi doporučené vzory smluv   Zobrazit detail vzoru smlouvy   Stáhnout vzor smlouvy   Nejvíce zobrazovaný vzor smlouvy   Nejvíce stahovaný vzor smlouvy

Články